4. 10. 2019

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ

Jak chemické čištění potrubí probíhá?

Nejprve k vám přijedeme a provedeme první šetření a chemický rozbor vody na místě. Důkladná bioanalytika nám pomůže odhalit příčinu a složení usazenin v potrubí. Na základě tohoto šetření vyhotovíme cenovou kalkulaci. V této fázi se můžete rozhodnout zda svěříte realizaci čištění potrubí nám. Výsledky šetření můžete probrat s třetí stranou a poslouží vám jako podklady pro vypsání výběrového řízení. Podstatou chemického čištění potrubí  je načerpání chemicky účinné látky do vodní náplně potrubního systému, která pak za neustálé cirkulace v systému odlučuje usazeniny a kaly, které jsou pak ze systému odčerpány. Po vyčištění systému je provedena neutralizace kapalné náplně, popřípadě její výměna. Před zahájením čištění a po něm jsou ze systému odebrány a laboratorně vyhodnoceny vzorky náplně. Celý proces čištění je dokumentován, jsou zaznamenávány laboratorní hodnoty, pořizovány fotografie. Veškerou dokumentaci od nás po skončení zakázky obdržíte. Součástí závěrečné zprávy jsou doporučení na další postup a  opakování čištění.

Reakce čistící látky v mechanickém filtru PLAGON CZ S.R.O.
Odkalení mechanického filtru PLAGON CZ S.R.O.
Před čištěním PLAGON CZ S.R.O.
Po čištění PLAGON CZ S.R.O.
Čistící látka během cirkulace
Rozpuštění usazenin z topné soustavy
Deskový výměník - rozpuštění nečistot
Reakce čistící látky před strojovým průplachem