11. 10. 2019

FOTOGALERIE

Zanesení a následné vyčištění deskových výměníku.

Zarostlý ventil od kamene

Zanesené trubky před čištěním

Čištění TÚV

Čištění otopné soustavy

Čištění deskového výměníku

Čerpání zakalené vody z UT